Time to read: 1 min read

SIDI Hearing

Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor inbjuder till en hearing: Är det lätt att hitta rätt information om läkemedel?

I dagens informationssamhälle finns en paradoxal brist på enkelt åtkomlig information om läkemedel i Sverige och globalt. Läkemedelsföretag, apotek, sjukvård, myndigheter och varierande källor på internet ger olika uppgifter, i olika former och med olika grad av saklighet. Det kan vara svårt både att navigera och att sålla i informationsflödet! Hur kan sjukvårdens och allmänhetens behov av öppen och pålitlig information om läkemedel bäst tillgodoses?

Inbjudes: Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, TLV, SBU, SKL/CeHis, ASAB, LOK, Styrgruppen för IT och läkemedel, RLIM, Nätverket för läkemedelsinformation, LIF, Inera, och Svenska Läkaresällskapets Sektioner.

Tid: Tisdagen den 19/3 2013 kl 14.00-16.30

Plats: Föreläsningssalen, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Preliminärt program:

14.00 Mikael Hoffmann Behovet av öppen och fri information om läkemedel

14.30 Ylva Böttiger Läkemedelsinformationscentralernas roll och verksamhet

14.45 Diskussion

15.15 Lars L. Gustafsson Om SIDI (Swedish Institute for Drug Informatics)

15.30 Kaffe

15.50 Diskussion

16.20 Lars L. Gustafsson Sammanfattning

Anmälan till ylva.bottiger@ki.se senast onsdagen den 13/3.