Time to read: 2 min read

SIDI Workshop 1 oktober 2021

Hur blir kunskapsstöd om hälsa och medicin en allmän nyttighet?

SIDI-Swedish Institute for Drug Informatics- inbjöd personer, institutioner, universitet och patientföreningar till ett multidisciplinärt workshop för att stimulera utveckling och tillgång till kunskapsstöd inom medicin och hälsa.

Totalt 32 deltagare samlade på van de Nootska Palatset i Stockholm förmedlade erfarenheter och idéer från olika områden. Konklusionen var att trovärdig och transparent kunskap bör vara tillgänglig för all hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och studenter på ett smidigt sätt.

Deltagarna uttryckte en önskan om att en kraftfull satsning på innehåll, smidiga datalösningar och samarbete inom området. SIDI hoppas att detta workshop stimulerar deltagarna till samarbete och attraherar personer inom olika fält att utveckla, underhålla och forska kring kunskapsstöd inom medicin och hälsa.

Idéer om några fortsatta initiativ lanserades:

  • skapa opinion för att kunskapsstöd inom medicin och hälsa ska bli en allmän nyttighet.
  • utveckla en handbok med riktlinjer för utveckling, underhåll och utvärdering av kunskapsstöd inom hälsa och medicin.

Program och presentationer är samlade på adressen https://tinyurl.com/tuzbyb7a och kan fritt laddas ner och spridas. För alla presentationer finns en PDF-version för bättre kompatibilitet med den utrusning du använder. Ett utförligt referat bli klart under hösten 2021.

På organisationskommitténs vägnar:

Marine Andersson marine.andersson@regionstockholm.se, Ylva Böttiger ylva.bottiger@regionostergotland.se, Paul Cohen paco@seibostudios.se, Lars L Gustafsson lars-l.gustafsson@ki.se, Filippa Nyberg filippa.nyberg@regionstockholm.se, Daniel Rodriguez daro@seibostudios.se